De Logistieke Maatschappij

Getekend door Richard Lamb jr, 7 jaar - De Brede School in de klas - Klik hier voor een vergroting

Educatie is de bron,
tijd is de emmer,
de emmer lijkt lek
 
De jeugd heeft de toekomst. Ja, maar de jeugd leeft nu. En wel met de erfenis van vroeger.

Het opvoeden en onderwijzen van kinderen zijn – naast het garanderen van liefde en veiligheid – belangrijke pijlers in de verzorging van de jeugdige toekomst. Vandaar ook dat er in de loop der jaren al heel wat is gesleuteld aan het schoolsysteem. Zowel wat betreft taken als wat betreft tijden. Niet enkel met verbeteringen tot gevolg, helaas… Een van de conclusies van het onderzoek:‘Onderwijs op peil?’ luidt: ‘Er is weinig of geen ontwikkeling over de laatste twintig jaar; niet in positief en niet in negatief opzicht voor het kennis- en vaardigheidniveau van de leerlingen’ zie het rapport ‘Onderwijs op peil?’.

Ten opzichte van vroeger zijn er in de huidige maatschappij een paar zaken drastisch veranderd. Daarbij springen in het oog: de individualisering en verworven vrijheden en rechten van het jeugdige individu, én de arbeidsparticipatie van de vrouw. Beide zijn belangrijke factoren voor de inrichting van het (basis)onderwijs. Onderwijs dat meer op maat wordt geboden, meer naar wens van de eindgebruiker en dus met een inperking van klassikale onderwijsstructuren. Met een andere roosterinvulling, zodat het voor ouders makkelijker wordt om het hebben van kinderen te combineren met het hebben van een baan.

Een van de geopperde mogelijkheden is het introduceren van de Brede school (www.BredeSchool.nl). Volgens de postbus51-definitie : ‘Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt. Een brede school werkt hiervoor samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen en instellingen voor sport en cultuur. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet onderwijs (vo).’

In de praktijk komt het erop neer dat de schooltijden (niet de lestijden) worden opgerekt en er meer sporten en clubjes tijdens en/of in school plaatsvinden. Een groot voordeel voor werkende ouders, zeker als beide ouders buitenshuis werken. Dat is met de huidige stimulering om vrouwen volwaardig deel te laten nemen aan het arbeidsproces meer noodzaak dan wens. Bovendien, het faciliteren van clubjes en sport in/bij /met school spaart geld, tijd en het milieu. Het kind kan tussen de reguliere lessen door worden bijgeschoold via extra lessen en verdiepingsstof, een hobby beoefenen of remedial teaching krijgen. Docenten kunnen adequater worden ingezet evenals extra opvang- en onderwijskrachten. Die laatst genoemden zouden daardoor ook meer mogelijkheden en tijd kunnen krijgen.

Belangrijkste aandachtspunt blijft echter altijd het welzijn van het kind. Een logistieke oplossing is niet per definitie de beste opvang voor kinderen. Er klinken dan ook veel twijfels door bij de critici. Ze vrezen dat het ‘een stalling voor kinderen wordt om verwende tweeverdieners de vrije hand te geven in het invullen van hun eigen tijd’ en vragen zich af waarom ouders niet gewoon zelf opvoeden. Bovendien is er de vrees dat die lange uren te veel vraagt van (jonge) kinderen.

Discussienota 'De Brede School: anticiperen op de toekomst' door Heleen OgierBehalve de praktische en financiële uitdagingen bestaat er ook de zorg over de kwaliteit van het onderwijs. De lessen op maat moeten niet een ‘LOI voor gevorderden’ of een lappendeken worden van losse cursussen die aansluiting op elkaar missen. Veel van deze valkuilen zijn echter te dichten. Zie hierover ook de discussienota ‘De Brede School: anticiperen op de toekomst’ van Heleen Ogier.

Dan is er ook nog de wens van veel ouders met een ‘niet-regulier kind’ om de mogelijkheid te creëren om speciale onderwijsklassen te integreren in een standaard school om op deze wijze niet buiten de reguliere sociale structuren en context te vallen.

Genoeg redenen en argumenten om er eens over na te denken en om de discussie in eigen omgeving aan te gaan. Zeker nu in verkiezingstijd de lokale politiek zich wellicht iets opener opstelt!

Hyperlinks:
– www.BredeSchool.nl
– Rapport ‘Onderwijs op peil?’ (PPON)
– Discussienota ‘De Brede School: anticiperen op de toekomst’
– MinOCW over de Brede School
– De sterke basisschool (Inspectie van het onderwijs)
– Voortgangsrapportage ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’
– Beter Onderwijs Nederland
Lieke Lamb: "Stuur mij jouw reactie op Balance Babes..."
Lieke@BalanceBabes.com

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.

Geef een reactie