De vijf KoningsTrends…

…uit de eerste speech van Koning Willem Alexander. Welke trends benoemde hij en wat kunnen wij ervan leren? Trendwatcher Lieke Lamb herkende vijf trends in de speech.

a443d61d3aefe5b37098ea92073c988f_viewACTUEEL

Bekijk hier mijn bijdrage vanaf 1’52” aan  WNL Vandaag De Dag (7 mei 2013)  over dit onderwerp.


Beluister hier het interview op radio 1 Avondspits:
 

1. Samenredzaamheid
WA02Al gelijk in het begin van zijn rede begon koning Willem-Alexander over wederkerig vertrouwen, waarmee hij, zoals hij zelf aangaf, voortborduurde op de kersttoespraak van zijn moeder. Door de hele crisis heeft de trend ‘ontsystematiseren’ steeds meer vorm gekregen. Men verloor het vertrouwen in overheid en grote bedrijven. Het zal moeite kosten dat vertrouwen terug te winnen. Ondertussen zoeken de mensen steeds meer heil bij elkaar. Kleine (burger) initiatieven en creatieve eigen oplossingen om elkaar te steunen zie je op allerlei gebieden ontstaan. Van thuiszorg tot energie inkopen.

De koning… “Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich medeverantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar.”

2. Kracht van het collectief, met ruimte voor het individu 
De jaren van ‘ieder voor zich’ liggen duidelijk achter ons. Het grote individualisme uit de jaren ’80 en ’90 maakt plaats voor een genuanceerder beeld. De balans tussen jezelf zijn en deel uitmaken van een groter geheel. Daarbij vindt een herwaardering van oude normen en waarden plaats. Natuurlijk in een moderne eigentijdse variant en met een gezonde verwachting naar wat de toekomst in petto heeft.

De koning… “Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking.” … “Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waar de van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt.”

3. Menselijke maat
20130430 WA01Meedoen is belangrijker dan stoer doen. Het pochen en groothouden wordt vervangen door om je heen kijken en mensen erbij betrekken. Oog voor de ander, oog voor de menselijke maat, juist in een tijd van digitalisering, van snelle veranderingen in de wereld. De tijd nemen voor elkaar. Aandacht voor het kleine. Ruimte voor het ongewone. Plaats voor iedereen. De koningsvaart met bijdragen vanuit alle lagen van de bevolking en alle soorten van culturele smaak – zelfs hier en daar in wonderlijke combinaties- was daar een mooie uiting van.

De koning… “Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen.”

4. Verkenning Herkenning Erkenning
Nederland is klein maar fijn. Een land om trots op te zijn. Ook naar het buitenland toe. In een jurk van een Nederlandse ontwerper (Jan Taminiau ) en handjes schuddend met een Nederlandse DJ (Armin van Buuren) was het Koninklijk paar natuurlijk zelf het ultieme reclame plaatje voor ons land. De koningsvaart met als thema ‘Dit is uw land’ deed denken aan de Londense openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dit was onze kans ons cultureel erfgoed als ook onze sportkanjers te laten zien. Sporters als Marianne Vos, bart Veldkamp, Inge de Bruin en Epke Zonderland, maar ook exportproducten zoals de musical kwamen voorbij. En het leger liet nog even zien een ware hoogvlieger te zijn. (Met het thema ‘cultuur en sport’ bleven helaas een paar sectoren liggen zoals bv ICT en de Agrarische sector, maar dat terzijde). Als de vijf ‘herauten’ of ‘koning van wapenen’ werden mensen gekozen die excelleren  in hun vakgebied en dat ook wisten te vertalen naar het grote publiek, zoals bv André Kuipers. Nederland maakt deel uit van een groter geheel en staat niet op zichzelf. We zijn een daadkrachtig, eigenzinnig, grensverleggend landje.

De koning… “En als bewoners van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in internationaal verband zijn op te lossen.” … De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen, heeft ons vèr gebracht. Vijf bijzondere landgenoten staan daarvoor symbool. Zij vervullen hier, vandaag, een traditionele rol, maar zijn tegelijkertijd een levend bewijs van waartoe wij in staat zijn”

5. Hulp, Hoop en Houvast 
Nadat het brave Rust Regelmaat en Reinheid vervangen werd door het wat rebellerende Licht Lucht en liefde, zitten we nu in een periode van Hulp Hoop en Houvast. Niet een passief hopen op hulp maar een actief, inventief hoop en perspectief bieden. Niet huiverig om daarbij hulp te zoeken of te geven.  En met respect en beleid om te gaan met de aarde en met elkaar. Een transitie periode waarbij je de  crisis niet weg kan denken natuurlijk maar waarbij wel de verkrampende angst en onmacht wordt afgeweerd. Om  onze ondernemersgeest goed de ruimte te kunnen geven  hebben we  enthousiasme en lef nodig en een goede dosis zelfvertrouwen. Een positieve upswing.

De koning… “De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.”

Lieke Lamb is eigenaar van Trendwatcher.com en BalanceBabes.com

Dit bericht is geplaatst in Blog, In the Media. Bookmark de permalink.

Geef een reactie