Welkom

Balance Babes…

foto77Na de Business Babes, die het risico liepen Burnout Babes te worden, is het nu tijd voor de Balance Babes. Dit is het moment voor de Balance Babes om hun wensen en doelen te herdefiniëren.Uit te kijken naar toekomsttrends voor vrouwen en rust en evenwicht te vinden in de verschillende aspecten van hun leven. Brains, Beauty and Balance

Een evenwichtige verdeling tussen werk en privé, tussen maatschappij en gezin, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, verplichting en vrijblijvendheid, tussen contemplatief en interactief. In staat om verantwoorde keuzes te maken met een gedegen bagage van kennis, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Zowel in kleine huiselijke kring als ook op mondiaal niveau.

Nu de balans opmaken
Balance Babes nemen het heft daarbij in eigen hand en wachten niet af tot dingen voor ze geregeld worden. Er is door de generaties boven ons al veel bereikt voor vrouwen. Laten wij die winst inzetten om een toekomst te bouwen om naar uit te kijken.

Gebruik makend van -onder meer de digitale- middelen die ons ter beschikking staan kunnen we zoeken naar innovatieve manieren om de maatschappij op een eigentijdse manier naar eigentijdse wensen in te vullen. Daarbij onze plek opeisend in de politiek, de wetenschap, het onderwijs, het zakenleven en in de media alsook in het gezin. Zonder betutteling. Wij zijn allemaal gelijkwaardig maar niet allemaal gelijk. Ieder mens heeft naar omstandigheden eigen behoeftes wensen en plichten. Laten wij de mogelijkheid creëren voor zo veel mogelijk individuen om te excellereren op hun eigen niveau. Laten wij eenieder zijn ruimte daarin gunnen.

Wij zijn een generatie van sterk ontwikkelde individuen met een brede basis wat betreft kennis en een breed scala aan mogelijkheden. Wij weten ons gesteund door het leeuwendeel van de mannelijke generatiegenoten die niet tegen maar meewerken. Laten we onze kansen ten volle benutten. Onze verworven vrijheden opeisen en verdedigen en bovenal de balans opmaken en behouden om het geluk dat eenieder nastreeft te vinden. Nu en in de Toekomst!!!
Lieke Lamb: "Stuur mij jouw reactie op Balance Babes..."
Lieke@BalanceBabes.com

Geef een reactie